Cecilia Langenius

Cecilia is a Project Manager that loves to be part of global project teams. She drives her projects with a clear purpose and a fixed timetable. Cecilia cares about details and she loves checklists. There are few things that can affect her always good mood.
Find me on:

Hur kan jag återanvända vårt marknads- och säljmaterial?

Jag får ofta frågan från mina kunder: "Hur kan jag återanvända vårt marknads- och säljmaterial?", så jag bestämde mig för att skriva en kort artikel om det. Det kan ibland vara bättre att satsa på återanvändning i stället för att producera nytt material. Du kan nå en ny publik eller få en bättre effekt genom att återanvända det du redan har.

Read more