Fabian Zetterberg

Dedicated Inbound Specialist since 2015 with a pragmatic approach and sound business acumen. Obsessed with evaluating and optimizing stuff.
Find me on:

Vad du bör fokusera på när du väljer nyckelord – och 3 verktyg att använda

Vi vill alla ha så bra kunskap och förståelse som möjligt om vår publik innan vi skriver för online. En viktig del i det arbetet är att sätta sig in i vilka ord våra personas använder och hur de uttrycker sig. Tyvärr kan det vara komplicerat att välja nyckelord när sökmotorerna ständigt ändrar sina rekommendationer. Här får du en sammanfattning över vad du ska tänka på samt tre verktyg att börja med.

Read more