Fabian Zetterberg

Dedikerad inbound specialist sedan 2015. Har en pragmatisk inställning till tillvaron och en skarp affärsblick. Fabian är besatt av att utvärdera och optimera saker.
Find me on: