Jesper Björkman

Online specialist at Zooma since 2017. Jesper helps companies refine and optimize their online communication towards customers.
Find me on:

Vilka utmaningar har företag som producerar kunskapsinnehåll?

Man kan bara få olika resultat genom att förstå utmaningarna och sedan ändra det man gör.

Read more