Martin Egerström

Martin E. is Account and Project Manager at Zooma since 2005 with the privilege of being part of a continuous and dedicated journey that my client started five years ago; adapting communication to the Internet and involving the outside world to remain relevant in a continually changing world.
Find me on:

Hur man får konkreta resultat från mässor

"Hur ska jag tänka när jag vill ställa ut på en mässa?" Jag får denna fråga ganska ofta från våra vänner. Nedan hittar du några råd om hur du kan tänka och agera för att få konkreta resultat när du ställer ut på en mässa.

Read more