Qarin Lövgren

Copywriter och conversion specialist på Zooma sedan 2011. Qarin anser att användarupplevelsen är affärskritisk – vare sig det gäller formulering, visuell påverkan eller användbarhet. Hennes analytiska tankesätt, vård av detaljer, teknisk förståelse och färdigheter i SEO gynnar våra vänner och deras publik.
Find me on: